Werkwijze

Aanmelding
Iedere ouder/verzorger kan zijn of haar kind aanmelden voor speltherapie. Dit kan gebeuren op eigen initiatief, ook adviseren anderen zoals bijvoorbeeld de school of een huisarts tot speltherapie.
Tijdens een intakegesprek met de ouders/ verzorgers staat het levensverhaal van het kind centraal en wordt er over de hulpvraag van de ouders/verzorgers gesproken.

Na de intake vinden een aantal spelobservaties in de spelkamer plaats om nog meer zicht te krijgen op de problematiek van het kind.

In een oudergesprek wordt er na de spelobservaties besproken of speltherapie ingezet zal kunnen worden en aan welke doelen er gewerkt zal worden.
Als het kind gemotiveerd is voor speltherapie en de ouders instemmen met de behandeling zal speltherapie kunnen starten.

Ouders / VerzorgersPraktijk speltherapie Ede - Annie van Wier
Tijdens de therapie is het belangrijk om een regelmatig contact met de ouders / verzorgers te hebben om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Soms is er in overleg met hen ook contact met andere betrokkenen van het kind. Dit kunnen bijvoorbeeld overige familie, begeleiders of leerkrachten zijn.

In voortgangsgesprekken worden ouders / verzorgers op de hoogte gehouden van het verloop van de therapie en welke thema’s er spelen bij het kind.
Dit gebeurt zonder daarbij de vertrouwensrelatie tussen het kind en mij als therapeut te schaden.

Een goede samenwerking met de ouders / verzorgers is van groot belang om het kind te helpen. Speltherapie kan zo het meest effectief zijn!