Problematiek

Als kinderen te maken krijgen met emotionele problemen kan het voor hen moeilijk zijn om in woorden uit te leggen wat er met hen aan de hand is. Wel laten zij in hun gedrag vaak merken dat het niet goed gaat, dat ze niet lekker in hun vel zitten. Dit kan van tijdelijke aard zijn maar het gedrag kan ook langer aanhouden. Te denken valt aan prikkelbaarheid, vaak boos worden, bang zijn, snel huilen, concentratieproblemen, slecht slapen, bedplassen, veel hoofdpijn of buikpijn. Wat het kind wil zeggen via dit gedrag is lang niet altijd duidelijk.
Speltherapie kan dan een goede vorm van therapie zijn om het kind te helpen.

Als de volgende problemen zich voor doen kan een oriënterend gesprek helpen om te ontdekken of aanmelding voor speltherapie voor een kind van belang kan zijn.

 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet.
 • Te weinig zelfvertrouwen, faalangst, een negatief zelfbeeld.
 • Hechtingsproblemen.
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes (anderen pesten, teruggetrokken gedrag).
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, ruzies, brutaal zijn).
 • Verlies van belangrijke personen.
 • Verandering van de thuissituatie, gezinssamenstelling of een verhuizing.
 • Ziekenhuisopname, seksueel misbruik, mishandeling of daarvan getuige zijn.
 • Ziekte of een handicap van het kind zelf of van gezinsleden.
 • Fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing.
 • Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, gepest worden.

Speltherapie is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Ook voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kan speltherapie een goede vorm van therapie zijn.