Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die aansluit bij de belevingswereld van een kind. Het kan een kind helpen als zijn of haar ontwikkeling stagneert door emotionele problemen. Volwassenen communiceren via de taal, een kind doet dit via het spel. De taal kan té moeilijk of té bedreigend zijn voor een kind. Het spel geeft een kind de gelegenheid om te vertellen zonder zelf woorden hoeven te gebruiken. Het spel is voor een kind de meest natuurlijke manier om:

  • De wereld te ontdekken en om te ontspannen.
  • Gedachten, gevoelens en wensen te uiten.
  • Moeilijke ervaringen en gebeurtenissen te verwerken.
  • Te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

In mijn praktijk ga ik als therapeut uit van de kracht van het kind en zijn of haar vermogen om met professionele begeleiding zelf tot inzichten en oplossingen te komen. Door een houding van begrip en onvoorwaardelijke acceptatie kan er een vertrouwensrelatie groeien tussen het kind en mij als therapeut.

Ieder kind mag zijn wie het is. Ik sluit aan bij de initiatieven van het kind, verplaats mij in het kind en leer de speeltaal van het kind kennen. Ik steun het kind om ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen te verwerken in het spel als het kind daar klaar voor is. Het kan spelenderwijs allerlei gevoelens een plek geven en zal zelf nieuwe inzichten ontwikkelen. Het kind kan hierdoor weer in evenwicht komen en zich verder kunnen ontwikkelen om tot bloei te komen.