Links

NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten)
De NVVS is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers. De speltherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de vereniging worden opgenomen in het beroepsregister van de vereniging. De speltherapeut is geregistreerd lid van de NVVS.

NCKT (Netwerk Christen Kinder Therapeuten)
In dit netwerk participeren onder meer speltherapeuten, integratieve kindertherapeuten, psychomotorische kindertherapeuten, orthopedagogen en psychologen. De speltherapeut is bij het NCKT aangesloten.

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complemantaire Zorg)
De RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. De speltherapeut is bij de RBCZ aangesloten.

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
Dit is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Er zijn zeven verenigingen bij de FVB aangesloten; Beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. De speltherapeut is geregistreerd lid van de FVB.

 

logo NVVS Logo NCKT Logo RBCZ Logo FVB