Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste oriënterend gesprek.

De praktijk hanteert een tarief van  € 70,- per consult voor:

  • De intake.
  • Een spelsessie.
  • Een oudergesprek (of andere betrokkenen).

Als een spelsessie 24 uur van te voren wordt afgezegd zal het niet in rekening gebracht worden.

 

Vergoedingen

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die speltherapie voor een gedeelte vergoeden. Speltherapie wordt vergoed in de aanvullende zorgverzekering, veelal onder de noemer alternatief en/of additief. De vergoeding is per zorgverzekeraar en verzekering verschillend.

Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post “Bijzondere Ziektekosten” als deze niet vergoed worden door een zorgverzekeraar of een andere instantie.

Er bestaat een mogelijkheid tot het vergoeden van de speltherapie via de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Bij de sociale dienst van de gemeente kan hierover informatie opgevraagd worden.