Voorstellen

Mijn naam is Annie van Wier – Merjenburgh. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen kinderen. Ik heb ruime ervaring in het werken met kinderen. Ik ben in het verleden 5 jaar kleuterjuf geweest. Daarna ben ik als vrijwilliger veel betrokken geweest bij kinderwerk. In 2002 ben ik als leerkracht gaan werken in het speciaal basisonderwijs.
Ik heb een bewogen hart voor kinderen en ontdekte dat ik vooral kinderen met emotionele problemen graag verder wilde helpen. Ik wil het kind dat niet lekker in zijn vel zit en stagneert in zijn ontwikkeling begrijpen, steunen en helpen. Dáár ligt mijn hart en mijn passie!

In 2007 ben ik gestart met de Speltherapieopleiding en ben sinds 2009 gediplomeerd speltherapeut. Ik geef sinds 2010 speltherapie aan kinderen bij SBO de Regenboog in Ede. Ook heb ik tot eind 2012 speltherapie gegeven bij ’s Heeren Loo aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. In januari 2013 ben ik mijn eigen praktijk gestart.
Ik werk nu als zelfstandig speltherapeut bij ’s Heeren Loo.

Ik heb verschillende nascholingscursussen gevolgd om mijzelf verder te verdiepen in o.a. de betekenis van kindertekeningen, narratieve sandplay, rouw en verlies, hechting, traumaverwerking en werken vanuit een systemisch en contextueel denkkader.

Ik leef vanuit een christelijke levensvisie en respecteer andere levensovertuigingen.